top of page

Our Patrons

vinaya-hegde.jpg

Sri. N. Vinay Hegde

Chancellor

NITTE (Deemed to be University)

shantaram shetty.jpg

Prof. (Dr.) M. Shantharam Shetty

Pro-Chancellor

NITTE (Deemed to be University)

vishal-hegde.jpg

Sri. Vishal Hegde

Pro-Chancellor

NITTE (Deemed to be University)

wp2685757.webp

Meet The Organising Team

satheesh-kumar.jpg

Prof. (Dr.) Satheesh
Kumar Bhandary B.

Organising Chairperson

Moodithaya.jpg

Dr. M. S. Moodithaya

        Organising          Co-chairperson

harsha.jpg

Dr. Harsha Halahalli

         Organising         

Co-chairperson

sripada.jpg

Dr. Sripada G.
Mehandale

Organising Secretary

(Staff)

padmaraj.jpg

Dr.  Padmaraj Hegde

Organising Joint Secretary

(Staff)

sukanya.jpg

Dr. Sukanya Shetty

Organising Treasurer

(Staff)

Shivam Kaushik.jpeg

Mr. Shivam Kaushik

Organising Joint Secretary (Student)

IMG-20210716-WA0007.jpeg

Ms. Aishwarya R.

     Core Member        

my-passport-photo.jpg

Ms. Ramya R.

     Core Member        

Screenshot_20220908-000938_WhatsApp.jpg

Ms. Deeksha Sain

     Core Member        

bottom of page